Lavičky v Železné Rudě

V parku v Železné Rudě za kostelem Pany Marie Pomocné jsme opravili rozbité lavičky, které už tam nějakou dobu strašily.

Aktualizace 7/2019: Lavičky byly po několika letech nahrazeny v rámci rekonstrukce parku novými